SAREweb - webpush

Na tej stronie jest wdrożony identyfikator z HUB 50 o nazwie: webpush-disabled

Strona stworzona na potrzeby testów przed wdrożeniem na produkcję.

Na przeglądarkach Chrome, Chrome Mobile, Firefox, Opera powinien pojawiać sie popup oraz dzwonek.

Natomiast na Safari, Edge nie powinno pojawiać się nic związanego z webpush.

Raz kliknięty prompt wymaga wyczyszczenia LocalStorage w przeglądarce aby pokazał się ponownie.

Warto spoglądać na konsolę developera czy nie pojawiają się na czerwono jakieś błędy.